เว็บข่าวสร้างสรรค์สังคม เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวทั่วไป ข่าวสังคม ข่าวท้องถิ่น ร้านอาหารอร่อย และยังรับออกแบบ จัดงานอีเวนท์ ทุกประเภท รับงานออกสื่อออนไลน์ และสื่อหลักทั้งหนังสือพิมพ์และทีวี
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ประธานชมรมจิตอาสาและชาติพันธ์ จัดประชุมให้ความรู้ข้อกฎหมายเพื่อช่วยเหลือตนเองแก่กลุ่มชาติพันธุ์ พร้อมแจ้งข่าวเตรียมนำทัพช่วยชาวชาติพันธ์และชาวไทยต้านภัยหนาวตามถิ่นทุรกันดาร
(อ่านแล้ว 108 ครั้ง)
Share on Google+

 

วันที่ 25 ก.ย.2565 เวลา 09.00 น.ที่ด้านหลังตลาดมหาลาภ คลองสี่ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  นายฮะกล้วย พยุงกระสินธุ์ ประธานชมรมจิตอาสาและชาติพันธ์ เป็นประธานจัดการประชุมครั้งที่ 2 ชมรมจิตอาสาและชาติพันธุ์ เพื่อทบทวนการจัดตั้งชมรม เพิ่มเติมการประชาสัมพันธ์ และแจ้งกฎระเบียบแก่สมาชิกใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายเกริก ไชย์สุรีย์ บรรณาธิการผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจ /  นายประเสริฐ ยอดทอง บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม / นายกิตติรัฐ บุนนาค บรรณาธิการข่าวอาวุโส นายสุทร แทนวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักข่าว นสพ.เจาะเกราะนิวส์ / สำนักข่าว THAI NEWS RECORD ร่วมเป็นวิทยากรและ ฝึกทบทวนกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของสมาชิกชมรมจิตอาสาและชาติพันธุ์ โดยมีนาย คริส พรเพ็ชรรัตน์ ผอ.สำนักข่าวฯ ร่วมสังเกตุการณ์

 

 

นายฮะกล้วย พยุงกระสินธุ์ ประธานชมรมจิตอาสาและชาติพันธ์ กล่าวว่า ปัจจุบันทางชมรมมีสมาชิกจำนวน 159 คน ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธ์จากทั่วประเทศ และ ถูกต้องตามกฎหมาย วันนี้ได้จัดการประชุมเพื่อให้ความรู้ให้ข้อกฎหมาย และการปฏิบัติงานด้านจิตอาสา โดยมีสื่อมวลชนจาก สำนักข่าว นสพ.เจาะเกราะนิวส์ / สำนักข่าว THAI NEWS RECORD เป็นวิทยากร และ พ.ต.อ.นิตินันทน์ อ่อนเปรี้ยว ผกก.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นนทบุรี (ที่ปรึกษากฏหมายศาลคดีเยาวชนและครอบครัว) และ ทนาย วิโรจน์ พรหมมาศ มาร่วมให้ความรู้ข้อกฎหมายเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และ และสิทธิ์ต่างๆตามกฎหมายประเทศไทย

โดยการประชุม นายฮะกล้วย พยุงกระสินธุ์  ได้กำชับกฎระเบียบแก่สมาชิกชมรมจิตอาสาและชาติพันธ์ ว่าด้วยเรื่อง     สมาชิกต้องไม่มีคดีความ (ไม่ค้ายาเสพติด อาวุธสงคราม ค้ามนุษย์ ถ้ามีต้องรีบแจ้งประธาน)  / ต้องช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของชมรม / ไม่แอบอ้างหรือใช้บัตรไปในทางที่ผิดกฎหมาย / สมาชิกทุกท่านมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมที่ชมรมจัดขึ้น / ปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาบรรณ / สมาชิกสามารถมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น

และเรื่องบัญชีการเงินของชมรม การเงินเหรัญญิกต้องทำยอดค่าใช้จ่ายมาให้ประธานและคณะกรรมการตรวจสอบและเซ็นรับทราบทุกครั้ง ส่วนสมาชิกที่มีบัตรประกันสังคม ( ถ้ามีปัญหาหรือโดนนายจ้างกลั่นแกล้งและไม่สามารถเบิกเงินประกันสังคม ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ให้แจ้งทางประธานชมรม และนำเอกสารการเกิดอุบัติเหตุส่งมาให้ท่านประธานให้ครบถ้วน เพื่อให้ที่ปรึกษาทบทวนและอ่านดูและจะได้ดำเนินการต่อ ) นอกจากนี้ยังมีโครงการช่วยเหลือจ่ายฌาปนกิจ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 159 ท่าน สมาชิกที่รำเงินฌาปนกิจมีจำนวน 33 ท่าน รวมถึงการกู้ยืม เงินกองทุน

นายฮะกล้วย พยุงกระสินธุ์ กล่าวต่อว่าทางชมรมจะมีการดำเนินการจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยต้านภัยหนาว ในถิ่นธุรกันดารและกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ไฟไหม้ ตั้งโรงทาน และอื่น ๆ ปีละ 2-3 ครั้ง และในปี 2565 นี้ ทางชมรมจิตอาสาและชาติพันธ์ จะนำสิ่งของเครื่องบริโภค อุปโภคไปช่วยชาวชาติพันธุ์ที่ด้อยโอกาส รวม ถึงคนไทยในถิ่นทุรกันดาร ที่ จ.กาญจนบุรี ในเดือนธันวาคมนี้ด้วย

คริส พรเพ็ชรรัตน์ รายงาน

 

Share on Google+
เศรษฐกิจในประเทศ