เว็บข่าวสร้างสรรค์สังคม เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวทั่วไป ข่าวสังคม ข่าวท้องถิ่น ร้านอาหารอร่อย และยังรับออกแบบ จัดงานอีเวนท์ ทุกประเภท รับงานออกสื่อออนไลน์ และสื่อหลักทั้งหนังสือพิมพ์และทีวี
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566
กลุ่มรุ้งสร้างสรรค์จัดขบวนแฟนตาซีพาเหรดโชว์การแสดงออกของเพศทางเลือกสร้างสีสันรับนักท่องเที่ยวเทศกาลอาหารเชียงรายอาหารชาติพันธุ์อาหารฮาลาลชากาแฟนครเชียงรายปี2566
(อ่านแล้ว 137 ครั้ง)
Share on Google+

 

ขบวนแห่เชียงรายแฟนตาซีพาเหรดมีเคลื่อนเป็นขบวนจากหน้าวัดมิ่งเมืองผ่านหอนาฬิกาสี่แยกประตูสลีสี่แยกศาลและเคลื่อนผ่านถนนธนาลัยบริเวณหน้าสวนตุงและโคมนครเชียงรายซึ่งขบวนแฟนตาซีพาเหรดกลุ่มรุ้งสร้างสรรค์ได้จัดให้กลุ่มเพศทางเลือกทุกคนแต่งกายสวยงามในชุดที่มีความหลากหลายมีสีสันผสมผสานการแต่งกายศิลปะร่วมสมัยอีกทั้งจัดการแสดงมาร่วมขบวนด้วย

นอกจากนี้ยังมีการแสดงของกลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงรายมาร่วมโชว์ความสามารถเพื่อสร้างพื้นที่ให้ทุกกลุ่มได้ร่วมกันแสดงออกถึงความสามารถโดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดซึ่งทางเทศบาลนครเชียงรายมีความมุ่งหวังจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงรายได้เกิดความประทับใจ

 

งานเทศกาลอาหารเชียงรายเทศบาลนครเชียงรายได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นซึ่งอาหารที่นำมาจำหน่ายได้ผ่านการตรวจสอบและผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรีนฟู้ดกู๊ดเทสที่มีความปลอดภัยสะอาดทุกร้านซึ่งภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้ชิมอาหารหลากหลายจากร้านจำหน่ายอาหารกว่า100ร้านค้าซึ่งงานดังกล่าวจะจัดไปจนถึงวันที่24มกราคม2566ณลานกิจกรรมใกล้กับสวนตุงและโคมนครเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย

วินัย เชียงราย ภาพ ข่าว รายงาน

Share on Google+
เศรษฐกิจในประเทศ