เว็บข่าวสร้างสรรค์สังคม เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวทั่วไป ข่าวสังคม ข่าวท้องถิ่น ร้านอาหารอร่อย และยังรับออกแบบ จัดงานอีเวนท์ ทุกประเภท รับงานออกสื่อออนไลน์ และสื่อหลักทั้งหนังสือพิมพ์และทีวี
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566
คณะ สศสว.เข้าเฝ้า ขอประทานพร เนื่องในโอกาสวาระดิถี ขึ้นปีใหม่ 2566 เพื่อความเป็นศิริมงคล แก่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(อ่านแล้ว 40 ครั้ง)
Share on Google+

 

เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.30น. ที่ผ่านมา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานครให้ พันตรีประวีร์ จินดาวรรณ ประธานกองทุนส่งเสริมการศึกษาเพื่อสัมมาชีพ วิสาหกิจเพื่อสังคมและคณะเข้าเฝ้าและขอประทานพร เนื่องในโอกาสวาระดิถี ขึ้นปีใหม่ 2566 เพื่อความเป็นศิริมงคลและความเจริญรุ่งเรือง ประสบแต่ความสุขตลอดไป

โดยมี

พลเอกธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์ เพื่อพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย  

นายประทีป เจริญกัลป์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นางสาว เชษฐ์สุภา ลออรัตน์ศักดิ์ ที่ปรึกษาคณะทำงานและประชาสัมพันธ์สำนักพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงและสหกรณ์    

นางสาว ขนิษฐ์นุช บรรยงค์ เลขานุการที่ปรึกษากองทุนส่งเสริมการศึกษาเพื่อสัมมาชีพ วิสาหกิจเพื่อสังคม

นาย สมบัติ สายคำ คณะกรรมการกองทุนฯ

นางสาว กมลรัตน์ สุระมานะ

นางจำเลียง เพชรนุ้ย กรรมการห้างหุ้นส่วน จำกัด คชนาค เซอร์วิส ร่วมเข้าเฝ้าฯ

ด้าน พันตรี ประวีร์ จินดาวรรณ พร้อมคณะรู้สึกปลาบปลื้มใจ ที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชฯถือเป็นดิถีฤกษ์ดีมงคลชีวิตต้อนรับปีใหม่ 2566

 

Share on Google+
เศรษฐกิจในประเทศ