เว็บข่าวสร้างสรรค์สังคม เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวทั่วไป ข่าวสังคม ข่าวท้องถิ่น ร้านอาหารอร่อย และยังรับออกแบบ จัดงานอีเวนท์ ทุกประเภท รับงานออกสื่อออนไลน์ และสื่อหลักทั้งหนังสือพิมพ์และทีวี
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ส.ส.เขต5 กาฬสินธุ์ ร่วมปกครองท้องถิ่น สานไอเดียจัดกุดสิมนารายณ์เกมส์ ปี 65 จัดกีฬาต้านยาเสพติดเยาวชน
(อ่านแล้ว 56 ครั้ง)
Share on Google+

 

ณ สนามกีฬากลางอำเภอกุฉินารายณ์ (โรงเรียนกุฉินารายณ์) จังหวัดกาฬสินธิ์ น.ส.เนตรนภา ศรีอรัญ บรรณาธิการข่าวประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักข่าวเจาะเกราะนิวส์ / สำนักข่าว THAI NEWS RECORD  และเป็นผู้บริหารนงลักษณ์สแตนเลสจำกัด เดินทางร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนทั่วไป ต้านยาเสพติด กุดสิมนารายณ์เกมส์ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธิ์ ประธานในพิธี

กุดสิมนารายณ์เกมส์ ประจำปี พ.ศ.2565 ถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดของ นายประเสริฐ บุญเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5 จังหวัดกาพสินธุ์ ในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย สร้างจิตสำนึกที่ดี และมีความสามัคคีในหมู่คณะ จึงได้ปรึกษาหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน โดยได้ประสานงานกับ นายธนเสฎฐ์ ชัยสงครามธนทัต  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพฝ่ายอำนวยการร่วม โดยกุดสิมนารายณ์เกมส์  ปี2565 จะมีการแข่งขันในระหว่างวันที่ 20  มีนาคม ถึง วันที่ 16 เมษายน 2565 ซึ่งสถานที่ในแข่งขันจะเป็นสนามกีฬาในพื้นที่  อำเภอ คือ อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอเขาวง อำเภอนาดู อำเภอห้วยผึ้ง เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อโครงการคือ กุดสิมนารายณ์เกมส์ ด้วยเหตุผลที่ว่าทั้ง 4 อำเภอนี้ เมื่อในอดีตเป็นอำเภอเดียวกัน ที่เรียกว่า "เมืองกุดสิม นารายณ์" 

โดยจัดการแข่งขัน จำนวน 4 รายการ ได้แก่ -ฟุตบอล เยาวชน ประชาชน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 8 ทีม -ฟุตบอล เยาวชน ประชาชนทั่วไป มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 26 ทีม -วอลเลย์บอล ชาย ประชาชนทั่วไป มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 10 ทีม -วอลเลย์บอล หญิง ประชาชนทั่วไป มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 9 ทีม ณ สนามกีฬาโรงเรียนกุฉินารายณ์ ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

 

น.ส.เนตรนภา ศรีอรัญ บรรณาธิการข่าวประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ฯ กล่าวว่า ตนเองรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับจดหมายเชิญร่วมงานจากทางท่าน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตจังหวัดกาพสินธุ์ ตนเองและครอบครัวนั้นเป็นชาวอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธิ์ โดยกำเนิด ซึ่งเมื่อเห็นจดหมายเชิญก็มีความยินดีตอบรับในการร่วมกิจกรรมนี้ทันที ในการนี้ตนเองได้มาร่วมงานในฐานะสื่อมวลชนด้วย เพื่อช่วยทำการประชาสัมพันธ์ให้ โครงการดีๆอย่าง กุดสิมนารายณ์เกมส์  ปี2565 เป็นที่รู้จัก ตนเองขอเป็นกำลังใจให้ นายประเสริฐ บุญเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5 จังหวัดกาพสินธุ์ ผู้มีแนวคิดสมควรเป็นนักการเมืองตัวอย่างช่วยให้เยาวชนของบ้านเรา สร้างความสามัคคี มีสุขภาพแข็งแรง และห่างไกลยาเสพติดอีก และเปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงทักษะด้านกีฬา อีกด้วย 

ข่าว / ภาพ เนตรนภา ศรีอรัญ บรรณาธิการข่าวประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

 

Share on Google+
เศรษฐกิจในประเทศ