เว็บข่าวสร้างสรรค์สังคม เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวทั่วไป ข่าวสังคม ข่าวท้องถิ่น ร้านอาหารอร่อย และยังรับออกแบบ จัดงานอีเวนท์ ทุกประเภท รับงานออกสื่อออนไลน์ และสื่อหลักทั้งหนังสือพิมพ์และทีวี
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย 77 ปี พรรคประชาธิปัตย์ สร้างผมให้มายืนตรงนี้ ด้วยการกระทำด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสโดยเน้นประโยชน์ของประชาชน
(อ่านแล้ว 31 ครั้ง)
Share on Google+

 .

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข / ประธานคณะกรรมาธิการจัดทำกฎหมายวิสามัญฯเลือกตั้ง / รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ภาคกลางเปิดเผยว่า พรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 77 ปัจจุบันเราก็ยังคงเป็นพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ แบบประชาธิปไตยที่เน้นคุณภาพของคน มากกว่าปริมาณ หรือไม่ได้ทำเพื่อชนะเลือกตั้งเพียงเท่านั้น  เราเชื่อว่าองค์กรจะดีได้ เราต้องได้คนดี มีหลักการ และมีคุณธรรม เข้าองค์กรหลายต่อหลายครั้งที่เราต้องตัดสินใจเลือกเดินในจุดที่ยากลำบาก แต่เราก็ผ่านมันมาได้ แม้จะเข้าใจกันบ้าง ไม่เข้าใจกันบ้าง แต่นี้คือความสวยงามของหลักการประชาธิปไตยโดยแท้จริง

 พรรคเราไม่สามารถให้ใครบ่งชี้สั่งการใครได้ เราจะชนะใจกันด้วยความดีและความทุมเทเพื่อส่วนรวม มากกว่าการด่าทอ และบั่นทอน

การขึ้นมาเป็นคนสำคัญของพรรค หรือเป็นคนทำงานภายในพรรคไม่ได้อยู่ที่ใครมีแบคอัพอะไร หากแต่อยู่ที่คุณสมบัติของคนๆนั้นที่จะเติบโตขึ้นมา เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี อยู่ที่ไหนก็เจริญงอกงามได้และนี่คือพรรคประชาธิปัตย์ ของผม ดร.สาธิต ปิตุเตชะ กล่าว

.

Share on Google+
เศรษฐกิจในประเทศ