เว็บข่าวสร้างสรรค์สังคม เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวทั่วไป ข่าวสังคม ข่าวท้องถิ่น ร้านอาหารอร่อย และยังรับออกแบบ จัดงานอีเวนท์ ทุกประเภท รับงานออกสื่อออนไลน์ และสื่อหลักทั้งหนังสือพิมพ์และทีวี
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
นายกฯหัวหิน พร้อมคระลงพื้นที่บริเวณชุมชนศิลาเอก และถนนเส้นโรงเรียนแย้มสะอาด สั่งการให้แก้ไขปัญหาซ่อมแซมถนนที่เกิดความเสียหายอย่างเร่งด่วน
(อ่านแล้ว 21 ครั้ง)
Share on Google+

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา เวลา 10.00 น. นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ที่ปรืกษานายกเทศมนตรีฯ /  นาย ชีพ สุกสี สมาชิกสภาเทศบาลฯ ในฐานะ รองประธานสภาฯ / นายกิตติ   เฟื่องฟู เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และ นายธงชัย เพ็ชรสงคราม สมาชิกสภาเทศบาลฯพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองช่างโยธาของเทศบาลเมืองหัวหินลงพื้นที่ตรวจดูแลการวางท่อและการขุดลอกร่องระบายน้ำ เพื่อที่จะได้ดำเนินการ วางท่อระบายน้ำ และท่านนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ได้สั่งการให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการปรับพื้นที่ผิวจราจรบริเวณหน้าหมู่บ้านชุมชนศิลาเอก และ บริเวณถนนเสันโรงเรียนแย้มสะอาด มุ่งหน้าไปหมู่บ้านเอ็มม่า ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ พ่อแม่พี่น้องประชาชน เนื่องจากเส้นทางนี้เกิดความเสียหายในช่วงฝนตกหนักหลายวันก่อนน้ำฝนไหลบากลงมาตัดถนนบริเวณดังกล่าวเสียหายและยังคงมีน้ำไหลผ่านอย่างต่อเนื่อง จึงได้นำเครื่องจักรเข้าพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเส้นทางของให้น้ำระบายไปในทิศทางเดียวกันพร้อมเตรียมเขตปรับถนนให้การสัญจรไปมาสะดวกในช่วงนี้การดำเนินการปรับปรุงถนนเส้นนี้อย่างถาวรนั้น ทางเทศบาลหัวหินได้เตรียมจัดงบประมาณในก่อสร้างไว้แล้ว และอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมต่อกันเป็นโครงการก่อสร้างถนนของ ค ส ล พร้อมท่อระบายน้ำถนน 11 โค้งของชุมชนเขาพิทักษ์ ซึ่งถนนเส้นนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามคืบหน้าอย่างต่อเนื่องปัจจุบันแบ่งการเทพื้นคอนกรีตถนนและวางท่อระบายน้ำแล้วแต่ยังไม่เปิดให้ใช้บริการเพราะยังอยู่ในช่วง ปรับพื้นผิวถนน และยังไม่ได้เปิดให้ใช้บริการ ถนนเส้นดังกล่าวได้ จึงได้ทำถนนเส้นเลี่ยง ทางอื่นในช่วงหน้าฝนนี้ไปก่อน พร้อมได้แจ้งไปยังทางบริษัทผู้รับจ้าง เดินหน้าโครงการนี้ให้แล้วเสร็จ เร็วที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน ผู้ใช้ถนนเส้นทางดังกล่าว

ภาพโดย นายสมพงษ์ แซ่จัง  เหินฟ้ามังกรดำ / ข่าว สุดารัตน์ คนไว / เหยี่ยวข่าวยอดพญายม 

ถาวร ศรีอรัญ (แดงอยุธยา) รอง ผอ.สำนักข่าวTHAINEWSRECORD รายงาน 

 

Share on Google+
เศรษฐกิจในประเทศ