เว็บข่าวสร้างสรรค์สังคม เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวทั่วไป ข่าวสังคม ข่าวท้องถิ่น ร้านอาหารอร่อย และยังรับออกแบบ จัดงานอีเวนท์ ทุกประเภท รับงานออกสื่อออนไลน์ และสื่อหลักทั้งหนังสือพิมพ์และทีวี
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2565
กองทัพภาค1จัดบรรยายพิเศษ PDPA และกัญชา เพิ่มทักษะกำลังพล
(อ่านแล้ว 37 ครั้ง)
Share on Google+

 

 

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.65 ที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 จัดการบรรยายพิเศษให้กับกำลังพล และได้ถ่ายทอดการบรรยายพิเศษ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่1 ถึงระดับกองพัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และให้กำลังพลทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ในเรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ซึ่งบรรยายโดย นาย ปรัชญา  มหาวินิจฉัยมนตรี อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด  สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการยุติการดำเนินคดีแพ่ง 2 / เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับกัญชา พืชกระท่อม และการพนันออนไลน์ บรรยายโดย นาย ทีปกร  โกมลพันธ์พร อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สถาบันฝึกอบรม การว่าความชั้นสูง / เรื่องที่ 3 บรรยายเรื่อง ความรู้เบื้องต้น การใช้กัญชาและพืชกระท่อม โดยถูกกฎหมาย โดย นาย ชัยวัฒน์  บานใจ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ สำนักงานระบบ งบประมาณสำนัก กรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา  เกี่ยวกับการใช้กัญชาอย่างเป็นระบบ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีกำลังพลเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจำนวนมาก

ฐากูร คงมิ่ง ที่ปรึกษากิติศักดิ์ สำนักข่าวTHAINEWSRECORD รายงาน

 

Share on Google+
เศรษฐกิจในประเทศ