เว็บข่าวสร้างสรรค์สังคม เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวทั่วไป ข่าวสังคม ข่าวท้องถิ่น ร้านอาหารอร่อย และยังรับออกแบบ จัดงานอีเวนท์ ทุกประเภท รับงานออกสื่อออนไลน์ และสื่อหลักทั้งหนังสือพิมพ์และทีวี
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ประธานคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ ลงพื้นที่บ้านภูผาหอม อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เคลียร์ข้อพิพาทที่ดินทำกินทับซ้อน ระหว่างอุทยานแห่งชาติกับชาวบ้าน
(อ่านแล้ว 43 ครั้ง)
Share on Google+

 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. ที่บ้านภูผาหอมหมู่ที่ 8 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร นายอภิชาติ ศรีสุนทร ประธานคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะลงพื้นที่ โดยมีนายบุญนาม อินทปัญญา นายก อบต.นาสะเม็งพร้อมด้วย นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สอ.บจ.อ.ดอนตาลเขต 1 และนายปราโมทย์ เพชราเวช สอ.บจ. อ.ดอนตาลเขต 2 และนายรัฐศาสตร์ พรหมวาส สอ.บจ.อ.ดอนตาลเขต 3 ผู้นำชุมชน ในเขตพื้นที่ อ.ดอนตาล ร่วมให้การต้อนรับ

ซึ่งนายอภิชาติ ศรีสุนทร ประธานกรรมาธิการฯ และคณะได้ทำการตรวจสอบแนวหลักเขตของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ที่เป็นข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับกรมอุทยาน และนิคมสหกรณ์ดอนตาล เพื่อหาความชัดเจนระหว่างข้อพิพาทดังกล่าว ในการหาทางออกและทางแก้ไขให้กับพี่น้องผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยบ้านภูผาหอมหมู่ที่ 8 เนื่องจากเป็นที่ดินทำกินมาตั้งแต่ปี 2511 จนมาถึงปี 2565 ซึ่งชาวบ้านได้ยื่นขอเอกสารสิทธิ์แต่ไม่สามารถที่จะยื่นเอกสารเป็นโฉนดได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ไปปักแนวเขตรุกล้ำเข้ามาในเขตพื้นที่ทำกินเดิมของพี่น้องประชาชนบ้านภูผาหอมหรือบ้านผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ซึ่งในกรณีดังกล่าว ประธานกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎร จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าไปตรวจสอบเพื่อหาหนทางแก้ไขกรณีข้อพิพาทดังกล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอดอนตาลต่อไป

ภาพโดย อภิศักดิ์ ศรีเฉลียว / ข่าวโดย สุดารัตน์ คนไว เหยี่ยวข่าวยอดพญายม 

ถาวร ศรีอรัญ (แดงอยุธยา) รอง ผอ.สำนักข่าวTHAINEWSRECORD รายงาน 

 

Share on Google+
เศรษฐกิจในประเทศ