เว็บข่าวสร้างสรรค์สังคม เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวทั่วไป ข่าวสังคม ข่าวท้องถิ่น ร้านอาหารอร่อย และยังรับออกแบบ จัดงานอีเวนท์ ทุกประเภท รับงานออกสื่อออนไลน์ และสื่อหลักทั้งหนังสือพิมพ์และทีวี
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2565
นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล มุกดาหาร จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติเพื่อนำไปช่วยเหลือตนเองแก่ผู้พิการ
(อ่านแล้ว 22 ครั้ง)
Share on Google+

 

 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้สถานการณ์ภัยพิบัติและการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สำหรับคนพิการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติ มีความพร้อม และสามารถช่วยเหลือตนเอง เมื่อเกิดภัยพิบัติได้  โดยมีคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร เครือข่ายด้านคนพิการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี

ภาพโดย สุดารัตน์ คนไว /ข่าว เหยี่ยวข่าวยอดพญายม

ถาวร ศรีอรัญ (แดง อยุธยา) รอง ผอ.สำนักข่าวTHAINEWSRECORD  รายงาน 

 

Share on Google+
เศรษฐกิจในประเทศ