เว็บข่าวสร้างสรรค์สังคม เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวทั่วไป ข่าวสังคม ข่าวท้องถิ่น ร้านอาหารอร่อย และยังรับออกแบบ จัดงานอีเวนท์ ทุกประเภท รับงานออกสื่อออนไลน์ และสื่อหลักทั้งหนังสือพิมพ์และทีวี
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566
พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน สภ.ทรายมูล
(อ่านแล้ว 102 ครั้ง)
Share on Google+

 

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.66 ระหว่างเวลา 11.00 -12.00 น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์  หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนฯ ของ สภ.ทรายมูล ณ วัดบ้านสร้างช้าง ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร พัฒนาการจังหวัดยโสธร นายอำเภอทรายมูล นายก อบต.ไผ่ ผู้นำชุมชน รวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการ ให้การต้อนรับ    

เดิมทีโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนฯ ของสถานีตำรวจ จะต้องดำเนินการภายใต้กรอบงบประมาณ 1 สภ. ต่อ 1 ชุมชน (1 หมู่) เท่านั้น แต่โดยสภาพหมู่บ้านสร้างช้างแห่งนี้เป็นหมู่บ้านค่อนข้างใหญ่ กล่าวคือมีจำนวน 2 หมู่ (หมู่บ้านแฝด) ซึ่งหลังจาก พ.ต.อ.อนุสรณ์ วรรณพิณ ผกก.สภ.ทรายมูล ได้พูดคุยหารือกับผู้นำหมู่ 1 และ หมู่ 2 ทุกฝ่ายเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์ สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนได้อย่างยั่งยืน จึงมีการขยายโครงการไปยังหมู่ 2 ด้วย จึงได้มีการเปิดโครงการเมื่อวันที่ 4 เม.ย.66 มีการลงนามในข้อตกลง (MOU) โดยภาคีเครือข่าย มีผู้เข้ารับการบำบัดในโครงการทั้งหมด 37 คน

โครงการนี้เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการใช้ชุมชนบำบัด (Community Based Treatment, CBTx) เป็นการทำให้ผู้ที่ติดยาเสพติดมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อให้ชุมชนเห็นว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ป่วย และเมื่อบำบัดแล้วสามารถกลับเข้ามาอยู่ในสังคมได้ เป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ติดยาเสพติดกับชุมชน อีกทั้งยังมีการส่งต่อความยั่งยืนโดยการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้เข้ารับการบำบัด เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเอง และไม่กลับไปใช้ยาเสพติดอีก ซึ่งในส่วนของชุมชนยั่งยืน สภ.ทรายมูล ได้มีการเสริมสร้างอาชีพ เช่น การสานสุ่มไก่ การทำปุ๋ยหมัก และการเพาะเห็ด นอกจากนี้ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ยังได้มอบเงินให้กับทางโครงการเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการต่อไป

Share on Google+
เศรษฐกิจในประเทศ