เว็บข่าวสร้างสรรค์สังคม เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวทั่วไป ข่าวสังคม ข่าวท้องถิ่น ร้านอาหารอร่อย และยังรับออกแบบ จัดงานอีเวนท์ ทุกประเภท รับงานออกสื่อออนไลน์ และสื่อหลักทั้งหนังสือพิมพ์และทีวี
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารซีแอนด์จีขตหนองแขม ร่วมปรับปรุงลานกีฬาและศูนย์สร้างสุขทุกวัยชุมชน
(อ่านแล้ว 54 ครั้ง)
Share on Google+

 

บริษัทซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม  ร่วมปรับปรุงลานกีฬาและศูนย์สร้างสุขทุกวัยหนองแขม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตหนองแขม ตามนโยบายของสำนักงานเขตหนองแขม ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงลานกีฬา และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนในเขตหนองแขมให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

โดย นายนพดล พฤกษะวัน ตัวแทนคณะผู้บริหาร บริษัทซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 4 จากขวา) พร้อมทีมงานมอบทุนสนับสนุนการปรับปรุงลานกีฬาและศูนย์สร้างสุขทุกวัย โดยมีนางมณีวรรณ  ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆนี้ ณ สำนักงานเขตหนองแขม

ชายนพ บก.ข่าวบันเทิง รายงาน 

Share on Google+
เศรษฐกิจในประเทศ