เว็บข่าวสร้างสรรค์สังคม เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวทั่วไป ข่าวสังคม ข่าวท้องถิ่น ร้านอาหารอร่อย และยังรับออกแบบ จัดงานอีเวนท์ ทุกประเภท รับงานออกสื่อออนไลน์ และสื่อหลักทั้งหนังสือพิมพ์และทีวี
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ป.ป.ช. มุกดาหาร สนธิกำลังหลายหน่วยงาน ลงพื้นที่สกัดการก่อสร้างถนนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู โดยไม่ได้รับอนุญาต
(อ่านแล้ว 11 ครั้ง)
Share on Google+

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายอนุชา พึ่งบุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ กรมป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร  และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู ตำบลโพนทราย ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ตรวจสอบ หลังมีการร้องเรียนจากจากศูนย์ป้องกันการปราบปรามการทุจริต พบว่ามีการก่อสร้างถนนในพื้นที่ป่าสงวนดังกล่าว

กรณีดังข้างต้นสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้มีคำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ ศ 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู ตำบลโพนทราย ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ 13 ไร่ 3งาน เพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางบ้านดอนม่วงพัฒนา ตำบลโพนทราย – บ้านนาคำน้อย ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ช่วงที่ 4 ระยะทาง 6,800 เมตร ต่อมาในปี พ ศ 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรังในพื้นที่ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู ดังนี้ 1 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนม่วงพัฒนา ตำบลโพนทราย – บ้านนาคำน้อย ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารระยะทาง 575 เมตรงบประมาณ 498,500 บาท ซึ่งดำเนินการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดการเซ็มก่อสร้างและ 2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ทั้งที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า การขออนุญาตใช้พื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมูขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ยังอยู่เพียงขั้นตอนการยื่นคำขอใบอนุญาตเท่านั้น และการดำเนินการดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ นอกจากนี้การดำเนินการทั้ง 2 โครงการ ได้มีการตัดต้นไม้ตลอดเส้นทางที่อยู่ในแนวเขตการก่อสร้างถนนลูกรัง โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ การดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ ศ  2507 มาตรา 14 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 มาตรา 11 มาตรา 69 ซึ่งได้มีการตรวจยึดไม้และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างรวมทั้ง ได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคำป่าหลายแล้ว ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดมุกดาหาร จะได้รวบรวมรวมพยานหลักฐาน เพื่อตรวจจสอบอย่างละเอียด และหากพบว่าการกระทำดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร มีส่วนร่วมกระทำความผิดในการนี้ ก็จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ ศ 2561 ต่อไป

เนื้อหาโดย สุดารัตน์ คนไว  อนุภาพ อาจหาญ  ประไพ คนคล่อง ทีมงานเหยี่ยวข่าวยอดพญายม 

ถาวร ศรีอรัญ (แดงอยุธยา) รอง ผอ.สำนักข่าว THAINEWSRECORD รายงาน

Share on Google+
เศรษฐกิจในประเทศ